• شخصیت شناسی
  • شخصیت شناسی
  • شخصیت شناسی
  • شخصیت شناسی

دوره های آموزشی

  • کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)
    کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)

    تاریخ شروع: 1398/8/30
    سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی
    سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی

    تاریخ شروع: 1398/9/7
    دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان
    دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان

    تاریخ شروع: 1398/7/19
    کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان
    کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان

    تاریخ شروع: 1398/7/11
    MMTIC پیشرفته (خلاقیت )
    MMTIC پیشرفته (خلاقیت )

    تاریخ شروع: 1398/7/12
    MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )
    MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )

    تاریخ شروع: 1398/7/4
  • کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)
    کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)

    تاریخ شروع: 1398/8/30
    سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی
    سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی

    تاریخ شروع: 1398/9/7
    دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان
    دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان

    تاریخ شروع: 1398/7/19
    کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان
    کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان

    تاریخ شروع: 1398/7/11
    MMTIC پیشرفته (خلاقیت )
    MMTIC پیشرفته (خلاقیت )

    تاریخ شروع: 1398/7/12
    MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )
    MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )

    تاریخ شروع: 1398/7/4

مدرسان

اخبار و بلاگ