دوره های آموزشی

کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)
کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)

تاریخ شروع: 1398/8/30
سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی
سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی

تاریخ شروع: 1398/9/7
دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان
دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان

تاریخ شروع: 1398/7/19
کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان
کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان

تاریخ شروع: 1398/7/11
MMTIC پیشرفته (خلاقیت )
MMTIC پیشرفته (خلاقیت )

تاریخ شروع: 1398/7/12
MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )
MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )

تاریخ شروع: 1398/7/4
ورکشاپ مجازی شخصیت شناسی
ورکشاپ مجازی شخصیت شناسی

تاریخ شروع: 1398/6/10
 کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI) مقدماتی- شهریور ماه
کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI) مقدماتی- شهریور ماه

تاریخ شروع: 1398/6/14