• ورکشاپ مجازی شخصیت شناسی

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1398/6/10
    تاریخ شروع دوره : 1398/6/10 تاریخ پایان دوره : 1398/6/10
    • ورکشاپ مجازی شخصیت شناسی