• شخصیت شناسی
 • شخصیت شناسی
 • شخصیت شناسی
 • شخصیت شناسی

دوره های آموزشی

 • کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)
  کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)

  تاریخ شروع: 1398/8/30
  سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی
  سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی

  تاریخ شروع: 1398/9/7
  دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان
  دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان

  تاریخ شروع: 1398/7/19
  کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان
  کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان

  تاریخ شروع: 1398/7/11
  MMTIC پیشرفته (خلاقیت )
  MMTIC پیشرفته (خلاقیت )

  تاریخ شروع: 1398/7/12
  MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )
  MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )

  تاریخ شروع: 1398/7/4
 • کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)
  کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI)

  تاریخ شروع: 1398/8/30
  سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی
  سمینار (2 روزه) نقشه راه درست زندگی بعد از 30 سالگی

  تاریخ شروع: 1398/9/7
  دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان
  دوره تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان

  تاریخ شروع: 1398/7/19
  کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان
  کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان

  تاریخ شروع: 1398/7/11
  MMTIC پیشرفته (خلاقیت )
  MMTIC پیشرفته (خلاقیت )

  تاریخ شروع: 1398/7/12
  MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )
  MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال )

  تاریخ شروع: 1398/7/4

مدرسان

اخبار و بلاگ